To jest tylko kopia serwisu - dowiedz się więcej
[ łuk górny ]

Ciekawe doświadczenia chemiczne, część 3


[ linia prosta ]
 

Morskie dno w zlewce wody

Sprzęt: zlewka, bagietka.

Odczynniki: Azotan ołowiawy, bryłka chlorku amonu (salamiak), kwas azotowy.

Opis doświadczenia: Wlej do zlewki 75 cm3 ciepłej wody, a następnie wsyp ok. 22g azotanu ołowiawego.

Bryłkę salmiaku o objętości 1cm3 wrzuć do zlewki z roztworem. Bardzo korzystnie podziała na przebieg

reakcji dodanie jeszcze 5-6 kropel kwasu azotowego. Wkrótce zobaczysz, jak z kawałka salmiaku unoszą

się pęcherzyki zostawiające białawe smugi . Będą to cząsteczki chlorku ołowiawego powstające w wyniku

reakcji azotanu ołowiawego z salmiakiem. Smugi te będą się powiększać, i w ciągu 15 min. mogą osiągnąć

długość 8 cm. Roztoczy się w zlewce dziwny widok przypominający nam roślinność morską. Te niezwykłe

“rośliny morskie” będą tak twarde, że pozostaną nie uszkodzone, kiedy uważnie wylejesz ciecz z zlewki. Jeżeli

chcesz aby iluzja dna morskiego była pełniejsza, możesz wrzucić do zlewki kilka kamyczków.

 

Ciśnienie osmotyczne

Sprzęt: zlewka, szklana szybka.

Odczynniki: szkło wodne, siarczan miedzi, azotan miedzi, siarczan manganu, siarczan żelazawy, chlorek

żelazawy, azotan kobaltu, siarczan glinu, chlorek kobaltu, siarczan ołowiawy.

Opis doświadczenia: Do zlewki ze szkłem wodnym wsyp po kilka kryształków powyżej wymienionych soli.

Zlewkę przykryj starannie szklaną szybką tak, aby szkło wodne nie stwardniało. Już po kilku minutach w zlewce

będziesz mógł zobaczyć różnego rodzaju "roślinki".

 

Otrzymanie ołowiu "niosącego ogień"

Sprzęt: probówka z trudno topliwego szkła, kłębek waty, kawałek drutu, 2 zlewki, palnik np. denaturowy.

Odczynniki: azotan (lub octan) ołowiowy wielkości ziarna fasoli i taką samą ilość kwasu cytrynowego,

woda destylowana.

Opis doświadczenia: Ilość azotanu (lub octanu) ołowiowego wielkości ziarna fasoli i taką samą ilość kwasu

cytrynowego rozpuść w kilku cm3 wody destylowanej, połącz oba roztwory i ogrzewaj mieszaninę w probówce

z trudno topliwego szkła tak długo, aż wszystka woda wyparuje. Wówczas zatkaj wylot probówki kłębkiem

waty i ogrzewaj dalej, aż ścianki probówki zabarwią się na czarno mieszaniną subtelnie rozdrobnionego węgla

i piroforycznego ("niosącego ogień" tzn. łatwo zapalnego) ołowiu. Gdy natychmiast wysypiesz gorącą zawartość

(w razie potrzeby podłub drutem), cząstki ołowiu zaczynają się zaraz jarzyć i tlić w zetknięciu z powietrzem.

Węgiel spala się wówczas do dwutlenku węgla, a ołów do żółtawego tlenku ołowiu.

 

Otrzymywanie estrów

Sprzęt: prosta aparatura destylacyjna, rurka o długości 100 cm, palnik np. denaturowy, probówka, wata.

Odczynniki:

 1. 12 cm3 alkoholu etylowego, 12 cm3 kwasu octowego, 1cm3 stęż. kwasu siarkowego.
 2. 1 cm3 alkoholu amylowego, 1cm3 kwasu octowego i 1cm3 kwasu fosforowego.
 3. 5 cm3 kwasu siarkowego stęż., 5 cm3 alkoholu etylowego i 5cm3 kwasu masłowego.

Opis doświadczenia:

 1. Otrzymamy najpierw ester z etanolu i kwasu octowego. W kolbie stożkowej ogrzewamy przez około 5 min.
   
  12 cm3 etanolu, 12 cm3 kwasu octowego i 1 cm3 stężonego kwasu siarkowego. Przedtem rurkę kolby
   
  przedłużamy i okrywamy watą zwilżoną wodą, rurkę odprowadzamy do probówki także chłodzonej watą
   
  nasączoną zimną wodą. Powstaje substancja o przyjemnym owocowym zapachu: ester etylowy kwasu
   
  octowego.
   
 2. W probówce ogrzewaj mieszaninę po 1cm3 alkoholu amylowego, kwasu octowego i kwasu fosforowego
   
  - zapach gruszek.
   
 3. W aparaturze destylacyjnej ogrzewaj małym płomieniem mieszaninę złożoną z równych objętości (po 5cm3)
   
  etanolu, kwasu masłowego i stężonego kwasu siarkowego (ostrożnie!). Destylat ma zapach ananasowy.
 

Spalanie amoniaku

Sprzęt: 2 probówki z korkami i rureczkami, 2 palniki np. denaturowe.

Odczynniki: woda amoniakalna, nadmanganian potasu.

Opis doświadczenia: Umieść w statywie (pionowo) probówkę z KMnO4 i lekko przechyloną probówkę z NH3

(jak na rysunku). Następnie bardzo łagodnie ogrzewaj probówkę z wodą amoniakalną, zaś nieco intensywniej

probówkę z KMnO4. Uchodzący z probówki amoniak zapal u wylotu rurki. W atmosferze tlenu amoniak pali

się zielonkawym płomieniem. Przebieg reakcji możemy wyrazić równaniem: 4NH3 + 3O2 --> 2N2 + 6H2O .

Przy wykonywaniu tego doświadczenia należy zachować ostrożność, bowiem pewne ilości niespalonych par

amoniaku mogą działać drażniąco na układ oddechowy.

[ schemat aparatury ]

 

Opisy doświadczeń i ilustracje nadesłał Tomasz Bąkowski

[ łuk górny ]
zobacz również: 1234567891011121314