To jest tylko kopia serwisu - dowiedz się więcej
[ łuk górny ]

Jednostki miar - długości, powierzchni, objętości, ciśnienia, masy, energii i temperatury

[ linia prosta ]

 

jednostka długości oznaczenie wartość w metrach,
m (SI)
wartość w innych
jednostkach
fermi fm (!) 10-15 1fm (femtometr)
angstrem Å 10-10 0,1nm
mikron µ 10-6 1µm (mikrometr), (!)
cal, inch in 2,54 * 10-2 2,54cm
stopa, foot ft 0,30480 12in
jard, yard yd 0,9144 3ft
sążeń, fantom fm 1,8288 6ft
kabel, cable   185,2 0,1Mm
mila (bryt.), mile M, mile 1609,344 528ft
mila morska, nautical mile Mm, NM, nam,
n mile
1852 10 kabli
jednostka astronomiczna AU, a.u., UA 1,496 * 1011 1.58 * 10-5LY
rok świetlny LY, ly 9,4605 * 1015  

 

jednostka powierzchni oznaczenie wartość w metrach
kwadratowych, m2 (SI)
wartość w innych
jednostkach
barn b 10-28 100fm2 (femtometrów kw., przypis)
ar a (ar?) 102 0,01ha; 10-4km2

 

jednostka objętości oznaczenie wartość w metrach
sześciennych, m3 (SI)
wartość w innych
jednostkach
litr l 10-3 1dm3; 1000cm3
mililitr ml 10-6 0,001dm3; 1cm3
uncja cieczy (amer.),
fluid ounce
fl oz (US) 2,95735 * 10-5 29,5735cm3
uncja cieczy (bryt.),
fluid ounce
fl oz (Imp.) 2,84131 * 10-5 28,4131cm3
pinta (amer.), liquid pint pt, liq.pt 4,731661 * 10-3 0,4731661dm3;
16 fl oz US
pinta (bryt.), pint pt 5,682454 * 10-4 0,5682454dm3;
20 fl oz Imp.
galon (amer.), gallon gal (US) 3,785 * 10-3 3,785dm3
galon (bryt.), gallon gal (Imp.) 4,55 * 10-3 4,55dm3
buszel (amer.), bushel bu (US) 3,523829 * 10-4 35,23829dm3
buszel (bryt.), bushel bu (Imp.) 3,636770 * 10-4 36,3677dm3

 

jednostka ciśnienia oznaczenie wartość w paskalach,
Pa (SI); [Pa] = [N * m-2]
wartość w innych
jednostkach
milimetry słupa rtęci mm Hg 133,322 1,33322hPa;
1/760atm
tor Tr 133,322 1mm Hg;
1/760atm
pieza pz 103 1kPa
funt na cal kwadratowy,
lb/in2, lb/sq in
psi 6.8927 * 103 0,06893bar;
0,068025atm
atmosfera techniczna at 9,80665 * 104 980,665hPa
atmosfera fizyczna atm 1,01325 * 105 1013,25hPa;
14,696psi
bar bar 105 1000hPa

 

jednostka masy oznaczenie wartość w kilogramach,
kg (SI)
wartość w innych
jednostkach
energetyczny równoważnik
masy
MeV/c2 1,7826 * 10-30  
atomowa jednostka masy u 1,660531 * 10-27  
karat (metryczny) kr 2 * 10-4 0,2g; 200mg
uncja, ounce oz 2,835 * 10-2 1/16lb; 28,35g
funt (bryt.), pound lb 0,45359 453,59g
kwintal q 102 0,1t
tona t 103  

 

jednostka energii oznaczenie wartość w dżulach, J (SI);
[J] = [m2 * kg * s-2]
wartość w innych
jednostkach
elektronowolt eV 1,60210 * 10-19  
erg erg 10-7  
kaloria cal 4,1868  
british thermal unit BTU 1,053 * 103  
kilowatogodzina kWh 3,6 * 106  

 

jednostka temperatury oznaczenie wartość w kelwinach, K (SI) wartość w innych
jednostkach
stopień Celsjusza oC 1 1K; 1,8oF; 0,8oR
stopień Farenheita oF 5/9 5/9oC
stopień Reaumura oR 5/4 5/4oC
stopień Rankina oRank 5/9 5/9oC
Kelwin K   1oC; 1,8oF; 0,8oR
 

Skróty: amer. - amerykański, US; bryt. - brytyjski, angielski, Imp. (imperial), UK.

Długość: fermi, femtometr oraz sążeń posiadają identyczne oznaczenie - fm. Mikrometr (µm) bywa oznaczany także um.

Temperatura: oprócz przelicznika wartości, jednostki charakteryzują się różną temperaturą bezwzględną (czyli w odniesieniu do kelwinów), stanowiącą ich punkt zerowy.

KoCoFoR oRank
0-273,15-459,66-218,520
255,37-17,780-14,22459,66
273,150320491,67
373,1510021280671,67

Zwróćcie uwagę, iż przy kelwinach nie stosuje się określenia stopień (i stosownego symbolu), co może nieobeznanych z tematem wprowadzać w drobne zdziwienie. Dawiej faktycznie kelwin był określany jako stopień Kelvina.

Geneza tabeli, zawierającej anglosaskie i niektóre specyficzne jednostki, jest nieco inna niż większości pozostałych stron w Serwisie: po prostu potrzebowałem coś przeliczyć, a skoro już i tak znalazłem te dane, to czemu się nimi nie podzielić. Dla miłośników układu SI: jak widać z powyższego Mm oznacza nie tylko megametr (106m) ale i milę morską (1,852 * 104m), co przy niewyraźnie podanym kontekscie może być nieco intrygujące. ;-)

 
[ linia prosta ] [ Strona główna ]   [ Aktualności ]   [ Katalog stron WWW ]   [ Szukaj ]   [ Ankieta ]   [ O witrynie ]  
[ Nieorganiczne ]   [ Organiczne ]   [ Układ okresowy ]   [ Tabele ]   [ Różności ]   [ Oprogramowanie ]   [ linia prosta ]
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2003-2007 Piotr Gogolewski [ @ ]
[ łuk górny ]
zobacz również: 1234567891011121314