To jest tylko kopia serwisu - dowiedz się więcej
[ łuk górny ]

Układ okresowy pierwiastków - tablica Mendelejewa

IB IA 0
1   H
1
Wodór
                        He
2
Hel
IIB IIA IIIA IIIB IVA IVB VA VB VIA VIB VIIA VIIB VIII
2   Li
3
Lit
  Be
4
Beryl
  B
5
Bor
  C
6
Węgiel
  N
7
Azot
  O
8
Tlen
  F
9
Fluor
  Ne
10
Neon
3   Na
11
Sód
  Mg
12
Magnez
  Al
13
Glin
  Si
14
Krzem
  P
15
Fosfor
  S
16
Siarka
  Cl
17
Chlor
  Ar
18
Argon
4  
Cu
29
Miedź
K
19
Potas

 
 
Zn
30
Cynk
Ca
20
Wapń

 
 
Sc
21
Skand
Ga
31
Gal

 
 
Ti
22
Tytan
Ge
32
German

 
 
V
23
Wanad
As
33
Arsen

 
 
Cr
24
Chrom
Se
34
Selen

 
 
Mn
25
Mangan
Br
35
Brom

 
 
Fe
26
Żelazo
 
Co
27
Kobalt
 
Ni
28
Nikiel
Kr
36
Krypton

 
5  
Ag
47
Srebro
Rb
37
Rubid

 
 
Cd
48
Kadm
Sr
38
Stront

 
 
Y
39
Itr
In
49
Ind

 
 
Zr
40
Cyrkon
Sn
50
Cyna

 
 
Nb
41
Niob
Sb
51
Antymon

 
 
Mo
42
Molibden
Te
52
Tellur

 
 
Tc
43
Technet
I
53
Jod

 
 
Ru
44
Ruten
 
Rh
45
Rod
 
Pd
46
Pallad
Xe
54
Ksenon

 
6  
Au
79
Złoto
Cs
55
Cez

 
 
Hg
80
Rtęć
Ba
56
Bar

 
 
La*
57
Lantan
Tl
81
Tal

 
 
Hf
72
Hafn
Pb
82
Ołów

 
 
Ta
73
Tantal
Bi
83
Bizmut

 
 
W
74
Wolfram
Po
84
Polon

 
 
Re
75
Ren
At
85
Astat

 
 
Os
76
Osm
 
Ir
77
Iryd
 
Pt
78
Platyna
Rn
86
Radon

 
7  
Rg
111
Roent.
Fr
87
Frans

 
 
Uub
112
 
Ra
88
Rad

 
 
Ac**
89
Aktyn
Uut
113
 

 
 
Rf
104
Rutherf.
Uuq
114
 

 
 
Db
105
Dubn
Uup
115
 

 
 
Sg
106
Seaborg
Uuh
116
 

 
 
Bh
107
Bohr
Uus
117
 

 
 
Hs
108
Has
 
Mt
109
Meitner
 
Ds
110
Darms.
Uuo
118
 

 
 
* Lantanowce Ce
58
Cer
Pr
59
Prazeodym
Nd
60
Neodym
Pm
61
Promet
Sm
62
Samar
Eu
63
Europ
Gd
64
Gadolin
Tb
65
Terb
Dy
66
Dysproz
Ho
67
Holm
Er
68
Erb
Tm
69
Tul
Yb
70
Iterb
Lu
71
Lutet
** Aktynowce Th
90
Tor
Pa
91
Protaktyn
U
92
Uran
Np
93
Neptun
Pu
94
Pluton
Am
95
Ameryk
Cm
96
Kiur
Bk
97
Berkel
Cf
98
Kaliforn
Es
99
Einstein
Fm
100
Ferm
Md
101
Mendelew
No
102
Nobel
Lr
103
Lorens

[ pozioma linia ]

  metale     półmetale     niemetale     niemetale: gazy szlachetne     pierwiastki jeszcze nie otrzymane

Tablice układu okresowego

Tablica układu okresowego w powyższej wersji (forma krótka) została opracowana przez D. Mendelejewa w 1871 r. Prezentowany układ okresowy różni się oczywiście od oryginału uzupełnieniem o nowsze pierwiastki oraz aktualnymi nazwami. Obecnie w codziennym użytku została w zasadzie wyparta przez tablicę Wernera (formę długą, stworzoną w 1905 r. przez Alfreda Wernera).

Symbole chemiczne i angielskie nazwy pierwiastków 104 - 109 zostały zatwierdzone przez IUPAC w sierpniu 1997 r. Podane nazwy polskie zostały ustalone w marcu 1998 przez Podkomisję Nomenklatury Nieorganicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Symbol i nazwa pierwiastka 110 została zatwierdzona przez IUPAC w 2001 r., natomiast nazwa pierwiastka 111 jest na razie propozycją (do 31.10.2004 mogą być zgłaszane uwagi do niej).

[ linia prosta ] [ Strona główna ]   [ Aktualności ]   [ Katalog stron WWW ]   [ Szukaj ]   [ Ankieta ]   [ O witrynie ]  
[ Nieorganiczne ]   [ Organiczne ]   [ Układ okresowy ]   [ Tabele ]   [ Różności ]   [ Oprogramowanie ]   [ linia prosta ]
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 1998-2006 Piotr Gogolewski [ @ ]
[ łuk górny ]
zobacz również: 1234567891011121314